Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Majstrovstva Slovenskej republiky 2021

Plávanie s plutvami Rýchlostné potapanie Bi Fins

 1/H01/ 101 Kategoria: 50 RP muzi         Bratislava 02.10.2021 9:10
 1/H02/ 102 Kategoria: 50 RP muzi         Bratislava 02.10.2021 9:13
 1/H03/ 103 Kategoria: 50 RP muzi         Bratislava 02.10.2021 9:16
 2/H01/ 201 Kategoria: 50 RP zeny         Bratislava 02.10.2021 9:20
 2/H02/ 202 Kategoria: 50 RP zeny         Bratislava 02.10.2021 9:23
 3/H01/ 301 Kategoria: 1500 PP muzi        Bratislava 02.10.2021 9:30
 4/H01/ 401 Kategoria: 1500 PP zeny        Bratislava 02.10.2021 9:48
 5/H01/ 501 Kategoria: 100 PP muzi        Bratislava 02.10.2021 10:05
 5/H02/ 502 Kategoria: 100 PP muzi        Bratislava 02.10.2021 10:09
 5/H03/ 503 Kategoria: 100 PP muzi        Bratislava 02.10.2021 10:12
 5/H04/ 504 Kategoria: 100 PP muzi        Bratislava 02.10.2021 10:15
 5/H05/ 505 Kategoria: 100 PP muzi        Bratislava 02.10.2021 10:18
 6/H01/ 601 Kategoria: 100 PP zeny        Bratislava 02.10.2021 10:21
 6/H02/ 602 Kategoria: 100 PP zeny        Bratislava 02.10.2021 10:24
 6/H03/ 603 Kategoria: 100 PP zeny        Bratislava 02.10.2021 10:27
 6/H04/ 604 Kategoria: 100 PP zeny        Bratislava 02.10.2021 10:31
 6/H05/ 605 Kategoria: 100 PP zeny        Bratislava 02.10.2021 10:34
 7/H01/ 701 Kategoria: 400 RP muzi        Bratislava 02.10.2021 10:38
 8/H01/ 801 Kategoria: 400 RP zeny        Bratislava 02.10.2021 10:44
 9/H01/ 901 Kategoria: 50 BF muzi         Bratislava 02.10.2021 10:56
 9/H02/ 902 Kategoria: 50 BF muzi         Bratislava 02.10.2021 11:00
 9/H03/ 903 Kategoria: 50 BF muzi         Bratislava 02.10.2021 11:03
 9/H04/ 904 Kategoria: 50 BF muzi         Bratislava 02.10.2021 11:07
 9/H05/ 905 Kategoria: 50 BF muzi         Bratislava 02.10.2021 11:10
 9/H06/ 906 Kategoria: 50 BF muzi         Bratislava 02.10.2021 11:14
 9/H07/ 907 Kategoria: 50 BF muzi         Bratislava 02.10.2021 11:17
10/H01/1001 Kategoria: 50 BF zeny         Bratislava 02.10.2021 11:21
10/H02/1002 Kategoria: 50 BF zeny         Bratislava 02.10.2021 11:24
10/H03/1003 Kategoria: 50 BF zeny         Bratislava 02.10.2021 11:28
10/H04/1004 Kategoria: 50 BF zeny         Bratislava 02.10.2021 11:32
10/H05/1005 Kategoria: 50 BF zeny         Bratislava 02.10.2021 11:36
10/H06/1006 Kategoria: 50 BF zeny         Bratislava 02.10.2021 11:39
12/H01/1201 Kategoria: 100 RP muzi        Bratislava 02.10.2021 15:00
13/H01/1301 Kategoria: 100 RP zeny        Bratislava 02.10.2021 15:04
14/H01/1401 Kategoria: 400 PP muzi        Bratislava 02.10.2021 15:07
14/H02/1402 Kategoria: 400 PP muzi        Bratislava 02.10.2021 15:14
15/H01/1501 Kategoria: 400 PP zeny        Bratislava 02.10.2021 15:20
15/H02/1502 Kategoria: 400 PP zeny        Bratislava 02.10.2021 15:26
16/H01/1601 Kategoria: 50 PP muzi         Bratislava 02.10.2021 15:38
16/H02/1602 Kategoria: 50 PP muzi         Bratislava 02.10.2021 15:42
16/H03/1603 Kategoria: 50 PP muzi         Bratislava 02.10.2021 15:46
16/H04/1604 Kategoria: 50 PP muzi         Bratislava 02.10.2021 15:49
16/H05/1605 Kategoria: 50 PP muzi         Bratislava 02.10.2021 15:53
17/H01/1701 Kategoria: 50 PP zeny         Bratislava 02.10.2021 15:56
17/H02/1702 Kategoria: 50 PP zeny         Bratislava 02.10.2021 16:01
17/H03/1703 Kategoria: 50 PP zeny         Bratislava 02.10.2021 16:04
17/H04/1704 Kategoria: 50 PP zeny         Bratislava 02.10.2021 16:08
17/H05/1705 Kategoria: 50 PP zeny         Bratislava 02.10.2021 16:11
18/H01/1801 Kategoria: 200 BF muzi        Bratislava 02.10.2021 16:14
18/H02/1802 Kategoria: 200 BF muzi        Bratislava 02.10.2021 16:19
18/H03/1803 Kategoria: 200 BF muzi        Bratislava 02.10.2021 16:25
18/H04/1804 Kategoria: 200 BF muzi        Bratislava 02.10.2021 16:31
18/H05/1805 Kategoria: 200 BF muzi        Bratislava 02.10.2021 16:35
19/H01/1901 Kategoria: 200 BF zeny        Bratislava 02.10.2021 16:39
19/H02/1902 Kategoria: 200 BF zeny        Bratislava 02.10.2021 16:46
19/H03/1903 Kategoria: 200 BF zeny        Bratislava 02.10.2021 16:52
19/H04/1904 Kategoria: 200 BF zeny        Bratislava 02.10.2021 16:57
19/H05/1905 Kategoria: 200 BF zeny        Bratislava 02.10.2021 17:02
21/H01/2101 Kategoria: 400 BF muzi        Bratislava 03.10.2021 9:00
21/H02/2102 Kategoria: 400 BF muzi        Bratislava 03.10.2021 9:09
21/H03/2103 Kategoria: 400 BF muzi        Bratislava 03.10.2021 9:17
22/H01/2201 Kategoria: 400 BF zeny        Bratislava 03.10.2021 9:25
22/H02/2202 Kategoria: 400 BF zeny        Bratislava 03.10.2021 9:35
22/H03/2203 Kategoria: 400 BF zeny        Bratislava 03.10.2021 9:45
22/H04/2204 Kategoria: 400 BF zeny        Bratislava 03.10.2021 9:53
23/H01/2301 Kategoria: 200 PP muzi        Bratislava 03.10.2021 10:00
23/H02/2302 Kategoria: 200 PP muzi        Bratislava 03.10.2021 10:05
23/H03/2303 Kategoria: 200 PP muzi        Bratislava 03.10.2021 10:10
24/H01/2401 Kategoria: 200 PP zeny        Bratislava 03.10.2021 10:15
24/H02/2402 Kategoria: 200 PP zeny        Bratislava 03.10.2021 10:19
24/H03/2403 Kategoria: 200 PP zeny        Bratislava 03.10.2021 10:24
24/H04/2404 Kategoria: 200 PP zeny        Bratislava 03.10.2021 10:28
25/H01/2501 Kategoria: 800 PP muzi        Bratislava 03.10.2021 10:33
26/H01/2601 Kategoria: 800 PP zeny        Bratislava 03.10.2021 10:46
26/H02/2602 Kategoria: 800 PP zeny        Bratislava 03.10.2021 10:59
27/H01/2701 Kategoria: 100 BF muzi        Bratislava 03.10.2021 11:12
27/H02/2702 Kategoria: 100 BF muzi        Bratislava 03.10.2021 11:15
27/H03/2703 Kategoria: 100 BF muzi        Bratislava 03.10.2021 11:19
27/H04/2704 Kategoria: 100 BF muzi        Bratislava 03.10.2021 11:22
27/H05/2705 Kategoria: 100 BF muzi        Bratislava 03.10.2021 11:25
27/H06/2706 Kategoria: 100 BF muzi        Bratislava 03.10.2021 11:28
28/H01/2801 Kategoria: 100 BF zeny        Bratislava 03.10.2021 11:31
28/H02/2802 Kategoria: 100 BF zeny        Bratislava 03.10.2021 11:35
28/H03/2803 Kategoria: 100 BF zeny        Bratislava 03.10.2021 11:39
28/H04/2804 Kategoria: 100 BF zeny        Bratislava 03.10.2021 11:42
28/H05/2805 Kategoria: 100 BF zeny        Bratislava 03.10.2021 11:45
28/H06/2806 Kategoria: 100 BF zeny        Bratislava 03.10.2021 11:48

MATES Timing & Management www.mates.sk