Zilina 27.06.2021

SPORT CLUB Senec

Meno RN disciplina

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

Aly Habiba 11 50 PP 34.80 30 39.74 114.2 Vytah 114
100 BF 1,33.97 27 1,36.73 102.9 Vytah 0
200 BF 3,31.75 24 3,25.99 97.3 Vytah 0
Biksadský Jakub 09 50 PP 33.90 20 ------ 38
100 BF 1,26.73 18 ------ 0
200 BF 3,41.61 18 ------ 0
Kučerková Lea 05 50 BF 26.60 27 27.41 103.0 Vytah 559 2VT
100 PP 55.81 20 ------ 449
200 PP 2,07.26 30 ------ 366
Kučerková Zoe 11 50 PP 37.96 27 ------ 44
100 BF 1,34.89 24 ------ 0
200 BF 3,16.93 27 ------ 30
Maršalková Daniela 06 50 BF 29.56 24 ------ 411 3VT
100 PP 1,01.09 30 ------ 347
400 BF 5,48.39 20 ------ 278
Neczliová Zuzana Tereza 02 50 BF 25.84 36 26.09 101.0 Vytah 603 3VT
100 PP 51.69 36 53.13 102.8 Vytah 543
200 PP 1,58.50 42 2,01.69 102.7 Vytah 462
100 BF 57.97 57.54 99.3 Vytah 0
Pankiewicz Jakub 04 50 BF 24.43 33 23.48 96.1 Vytah 525
100 PP 52.52 33 47.69 90.8 Vytah 385
200 PP 2,05.00 36 ------ 285
Podolská Viktória 05 50 BF 27.76 20 28.94 104.3 Vytah 497 3VT
100 PP 54.05 30 54.06 100.0 Vytah 488
200 PP DSQ
Pomichalová Laura 12 50 PP 1,19.58 39 ------ 0
100 BF 1,54.31 39 ------ 0
200 BF 4,25.76 39 ------ 0
Szabóová Romana 09 50 PP 27.62 24 29.25 105.9 Vytah 333 2VT
100 BF 1,14.14 16 1,15.94 102.4 Vytah 243
200 BF 2,44.23 16 2,46.74 101.5 Vytah 235
100 BF 1,11.24 1,15.94 106.6 Vytah 0
Tringelová Tamara 08 50 PP 24.54 39 26.19 106.7 Vytah 465 1VT
100 BF 1,01.40 36 1,04.17 104.5 Vytah 488 1VT
200 BF 2,24.33 36 2,28.77 103.1 Vytah 405 1VT