Zilina 27.06.2021

NEPTUN Bratislava

Meno RN disciplina

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

Berešíková Katarína Petra 08 50 PP 30.26 18 ------ 240
100 BF 1,09.77 18 1,18.38 112.3 Vytah 317 2VT
200 BF 2,41.67 18 2,48.51 104.2 Vytah 254
Blaškovič Peter 06 50 BF 23.39 42 24.00 102.6 Vytah 589 1VT
100 PP 54.11 33 49.34 91.2 Vytah 352
400 BF 4,58.77 27 ------ 374
Brilla Adam 04 50 BF 24.05 36 26.05 108.3 Vytah 548 3VT
100 PP 54.45 27 ------ 346
200 PP 2,06.13 33 ------ 275
100 BF 56.23 59.65 106.1 Vytah 0
Janíkova Dorota 07 50 BF 30.06 22 ------ 388 3VT
100 PP 1,07.25 20 ------ 249
400 BF 5,37.74 22 ------ 319
Sečkár Oliver 08 50 PP 28.42 33 30.91 108.8 Vytah 185
100 BF 1,03.94 30 1,08.90 107.8 Vytah 319
200 BF 2,22.25 36 2,39.43 112.1 Vytah 311 3VT
Sečkárová Olívia 11 50 PP 34.28 36 37.11 108.3 Vytah 127
100 BF 1,19.60 33 1,27.40 109.8 Vytah 162 3VT
200 BF 3,10.04 33 3,08.23 99.0 Vytah 67
Spišáková Stella 10 50 PP 32.04 42 ------ 187
100 BF 1,14.27 46 1,21.00 109.1 Vytah 241 2VT
200 BF 2,43.97 46 2,59.03 109.2 Vytah 237 2VT
100 BF 2,24.42 1,21.00 56.1 Vytah 0
Tóth Jakub 07 50 BF 26.40 27 30.15 114.2 Vytah 417
100 PP 1,00.65 27 ------ 236
400 BF 5,16.90 24 5,37.74 106.6 Vytah 293