Zilina 29.02.2020

Skorpen Prerov

Meno RN disciplina

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

Hrubá Lucie 05 200 BF 2,09.05 418 2,01.20 93.9 Vytah
50 BF 24.88 479 24.17 97.1 Vytah
100 BF 54.43 513 53.47 98.2 Vytah
Krumpholzová Justýna 06 100 PP 52.16 579 53.86 103.3 Vytah
50 RP 23.16 523 22.50 97.2 Vytah
50 PP 22.83 611 22.86 100.1 Vytah
Lejsková Veronika 08 200 BF 2,12.15 384 2,13.00 100.6 Vytah
50 BF 26.97 364 26.82 99.4 Vytah
100 BF 1,00.20 368 59.54 98.9 Vytah
Nevrlová Laura 09 200 BF 2,28.49 232 2,36.40 105.3 Vytah
50 BF 29.68 239 29.43 99.2 Vytah
100 BF 1,09.02 193 1,07.30 97.5 Vytah
Šindler Vojtěch 05 200 BF 2,10.75 260 2,07.20 97.3 Vytah
50 BF 26.03 244 25.43 97.7 Vytah
100 BF 56.73 276 55.84 98.4 Vytah
Švarc Tomáš 04 200 BF 2,01.70 354 2,00.40 98.9 Vytah
50 BF 23.54 376 22.60 96.0 Vytah
100 BF 54.18 336 51.98 95.9 Vytah
Tillová Nicol 09 200 BF 2,32.64 198 2,28.90 97.5 Vytah
50 BF 29.93 229 28.78 96.2 Vytah
100 BF 1,09.04 193 1,07.00 97.0 Vytah
Vašíček René 01 100 PP 42.39 707 41.23 97.3 Vytah
50 RP 17.43 733 16.73 96.0 Vytah
50 PP 18.99 706 17.23 90.7 Vytah
Vašíčkova Veronika 05 100 PP 46.28 780 46.16 99.7 Vytah
50 RP 18.93 810 18.89 99.8 Vytah
50 PP 21.28 729 20.99 98.6 Vytah