Zilina 29.02.2020

NEMO Zlin

Meno RN disciplina

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

Čadová Žofie 08 200 BF 2,31.03 211 2,47.40 110.8 Vytah
50 BF 30.49 206 30.94 101.5 Vytah
100 BF 1,08.50 202 1,17.70 113.4 Vytah
Mlýnek Lukáš 08 200 BF 2,08.29 284 2,29.03 116.2 Vytah
50 BF 27.21 190 29.03 106.7 Vytah
100 BF 1,01.67 173 1,08.01 110.3 Vytah
Tlusták Tobiáš 07 200 BF 2,30.63 94 2,28.20 98.4 Vytah
50 BF 30.60 58 29.52 96.5 Vytah
100 BF 1,07.14 78 1,08.00 101.3 Vytah
Vlčková Daniela 08 100 PP 1,02.76 312 1,03.80 101.7 Vytah
50 BF 31.66 31.83 100.5 Vytah
50 PP 27.21 352 26.81 98.5 Vytah