Zilina 29.02.2020

FAST FINS CZ Prerov

Meno RN disciplina

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

Dočkalová Julie 10 200 BF 2,24.39 267 2,28.60 102.9 Vytah
50 BF 31.05 185 31.59 101.7 Vytah
100 BF 1,07.68 217 1,12.20 106.7 Vytah
Padalíková Kateřina 03 100 PP 43.48 895 43.69 100.5 Vytah
50 RP 18.80 821 18.50 98.4 Vytah
50 PP 19.17 919 19.91 103.9 Vytah
Ryšavá Nela 11 200 BF 2,47.93 89 2,50.63 101.6 Vytah
50 BF 33.55 96 35.07 104.5 Vytah
100 BF 1,17.81 58 1,16.31 98.1 Vytah
Spáčil Marek 10 200 BF 2,37.74 44 2,37.08 99.6 Vytah
50 BF 32.47 32.07 98.8 Vytah
100 BF 1,13.57 1,14.14 100.8 Vytah
Zapletalová Adéla 06 200 BF 1,57.27 560 1,54.92 98.0 Vytah
50 BF 24.83 482 23.74 95.6 Vytah
100 BF 52.57 567 52.02 99.0 Vytah
Zimmermann Pavel 11 200 BF 2,56.38 2,42.08 91.9 Vytah
50 BF 35.07 35.23 100.5 Vytah
100 BF 1,19.82 1,18.29 98.1 Vytah