Zilina 29.02.2020

14 Kategoria: 50 PP zeny D

Najlepsi vykon: 19.70 KRSJAKOVA Daniela , Sala , 21.04.2012
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Paulenková Martin 08 VS ZVOLE 23.77 50 26.02 109.5 Vytah
2 Vosáhlová Ema 07 VS ZVOLE 24.86 46 22.86 92.0 Vytah
3 Novotná Zuzana 07 SuaTabor 25.33 42 24.90 98.3 Vytah
4 Jambrichová Alžbe 07 DELFÍN 26.17 39 28.55 109.1 Vytah
5 Vlčková Daniela 08 NEMO Zli 27.21 36 26.81 98.5 Vytah
6 Malá Lea 07 KP Pardu 27.49 33 26.89 97.8 Vytah
7 Jaklová Kateřina 07 KP Pardu 29.35 30 31.01 105.7 Vytah
8 Malá Anna 08 KP Pardu 32.27 27 31.58 97.9 Vytah

MATES Timing & Management www.mates.sk