Zilina 29.02.2020

12 Kategoria: 50 RP zeny B

Najlepsi vykon: 17.13 SUBA Sara , Zilina , 29.02.2020
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Suba Sara 04 Hurrican 17.13 50 SR 17.15 100.1 Vytah
2 Padalíková Kateři 03 FASTFINS 18.80 46 18.50 98.4 Vytah
3 Chovancová Tereza 04 Hurrican 19.21 42 18.80 97.9 Vytah
4 Miartušová Silvia 03 DELFÍN 23.19 39 22.90 98.7 Vytah

MATES Timing & Management www.mates.sk