Klub sportoveho potapania DELFIN Zilina

STARTOVNA LISTINA

3 FINS CUP


2/H02/ 202 Kategoria: 800 PP zeny Zilina 29.02.2020 10:37 3 Kissová Petra 05 Barakuda 7,36.65

3/H01/ 301 Kategoria: 200 BF muzi Zilina 29.02.2020 10:47 4 Kalník Lukáš 01 Barakuda

3/H06/ 306 Kategoria: 200 BF muzi Zilina 29.02.2020 11:12 3 Barczi Benjamín 04 Barakuda 1,51.52

4/H07/ 407 Kategoria: 200 BF zeny Zilina 29.02.2020 11:48 4 Vasilová Hana 04 Barakuda 2,03.23

4/H08/ 408 Kategoria: 200 BF zeny Zilina 29.02.2020 11:52 4 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 1,44.60

5/H03/ 503 Kategoria: 100 PP muzi Zilina 29.02.2020 12:03 2 Kozmer Jakub 03 Barakuda 40.22

8/H02/ 802 Kategoria: 400 PP zeny Zilina 29.02.2020 12:49 6 Kissová Petra 05 Barakuda 3,42.62

9/H01/ 901 Kategoria: 50 BF muzi Zilina 29.02.2020 13:01 3 Kalník Lukáš 01 Barakuda

9/H07/ 907 Kategoria: 50 BF muzi Zilina 29.02.2020 13:23 3 Barczi Benjamín 04 Barakuda 21.18

10/H10/1010 Kategoria: 50 BF zeny Zilina 29.02.2020 13:59 5 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 22.46 6 Vasilová Hana 04 Barakuda 23.71

11/H03/1103 Kategoria: 50 RP muzi Zilina 29.02.2020 14:09 3 Kozmer Jakub 03 Barakuda 15.92

13/H04/1304 Kategoria: 50 PP muzi Zilina 29.02.2020 15:19 2 Kozmer Jakub 03 Barakuda 17.92

15/H02/1502 Kategoria: 100 BF muzi Zilina 29.02.2020 15:38 1 Kalník Lukáš 01 Barakuda

15/H06/1506 Kategoria: 100 BF muzi Zilina 29.02.2020 15:51 3 Barczi Benjamín 04 Barakuda 49.46

16/H09/1609 Kategoria: 100 BF zeny Zilina 29.02.2020 16:22 2 Vasilová Hana 04 Barakuda 52.56 4 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 47.52

17/H01/1701 Kategoria: 200 PP muzi Zilina 29.02.2020 16:25 2 Barci1234567891234567890126349 00 Barakuda

18/H02/1802 Kategoria: 200 PP zeny Zilina 29.02.2020 16:38 2 Kissová Petra 05 Barakuda 1,46.38

MATES Timing & Management www.mates.sk