Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

1. kolo - Liga mladeze a Slovenska liga

v plutvovom plavani a rychlostnom plavani pod vodou


15/H01/1501 Kategoria: 400 BF muzi Trencin 08.02.2020 14:12
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
3 Suchý Matej 11 Hurrican 4 Beer Tomáš 07 VS ZVOLE 5 Sliacký Dominik 07 VS ZVOLE

15/H02/1502 Kategoria: 400 BF muzi Trencin 08.02.2020 14:21
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
2 Jombik Jan F. 10 VS ZVOLE 3 Novotný Andrej 09 VS ZVOLE 4 OKLEPEK Juraj 08 VS ZVOLE 5 Balkovský Viliam 07 VS ZVOLE 6 Stefula Oliver 07 NEPTÚN 7 Horváth Matúš 11 Hurrican

15/H03/1503 Kategoria: 400 BF muzi Trencin 08.02.2020 14:30
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Beer Andrej 08 VS ZVOLE 2 Ďurica Martin 11 VS ZVOLE 3 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 7,04.53 4 Kúšik Teo 09 VS ZVOLE 6,41.30 5 Torok Róbert 10 ŽRALOK 6,57.16 6 Tyukoš Daniel 10 Hurrican 7,07.76 7 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 8 Kugler Timur 08 VS ZVOLE

15/H04/1504 Kategoria: 400 BF muzi Trencin 08.02.2020 14:38
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 6,37.23 2 Vanko Norbert Bence 09 Barakuda 6,13.03 3 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 6,03.85 4 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 5,59.04 5 Urbán Jakub 09 Barakuda 6,00.68 6 Štekláč Dominik 08 PCP RAK 6,04.34 7 Klimek Michal 09 NEPTÚN 6,26.63 8 Belko Tomáš 11 PCP RAK 6,38.81

15/H05/1505 Kategoria: 400 BF muzi Trencin 08.02.2020 14:46
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 5,54.56 2 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 5,40.58 3 Klimek Martin 07 NEPTÚN 5,36.48 4 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 5,10.26 5 Toth Jakub 07 NEPTÚN 5,36.05 6 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 5,36.78 7 Lehocky Stevko 10 Hurrican 5,49.44 8 Remenec Martin 07 PCP RAK 5,56.76

MATES Timing & Management www.mates.sk