Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Finale - Liga mladeze a Slovenska liga 2019

v plutvovom plavani a rychlostnom plavani pod vodou


6/H01/ 601 Kategoria: 400 PP zeny Zilina 23.11.2019 10:58
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
3 Kuèerková Lea 05 SC Senec 4 Serczelová Dóra 05 Barakuda 5 Bezdeková Nina 04 NEPTÚN 6 Bandžuchová Veronika 05 PCP RAK

6/H02/ 602 Kategoria: 400 PP zeny Zilina 23.11.2019 11:05
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Hubaèová Hana 04 ŽRALOK 2 Gajdošíková Katarína 05 DELFÍN 3 Waschinová Sarah 05 NEPTÚN 4 Heglasová Simona 04 DELFÍN 4,49.88 5 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 5,02.52 6 Zlatošová Katarína 05 Hurrican 7 Halajová Bianka 05 DELFÍN 8 Ïugelová Anežka 05 DELFÍN

6/H03/ 603 Kategoria: 400 PP zeny Zilina 23.11.2019 11:12
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Kmeková Zuzana 04 VS ZVOLE 4,17.42 2 Danková Adéla 05 VS ZVOLE 4,11.21 3 Chovancová Tereza 04 Hurrican 3,47.74 4 Kušnierová Nina 04 DELFÍN 3,43.04 5 Suba Sara 04 Hurrican 3,45.69 6 Sopková ¼ubomíra 04 DELFÍN 3,58.85 7 Balážová Romana 05 ŽRALOK 4,12.55 8 Ondrušková Nina 05 DELFÍN 4,21.21

MATES Timing & Management www.mates.sk