Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Finale - Liga mladeze a Slovenska liga 2019

v plutvovom plavani a rychlostnom plavani pod vodou


2/H01/ 201 Kategoria: 50 RP zeny Zilina 23.11.2019 10:07
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Balážová Romana 05 ŽRALOK 2 Ïugelová Anežka 05 DELFÍN 3 Gajdošíková Katarína 05 DELFÍN 4 Serczelová Dóra 05 Barakuda 5 Zlatošová Katarína 05 Hurrican 6 Podolská Viktória 05 SC Senec 7 Halajová Bianka 05 DELFÍN

2/H02/ 202 Kategoria: 50 RP zeny Zilina 23.11.2019 10:09
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Bandžuchová Veronika 05 PCP RAK 31.24 2 Baránková Terézia 01 DELFÍN 24.65 3 Danková Adéla 05 VS ZVOLE 24.26 4 Kmeková Zuzana 04 VS ZVOLE 23.13 5 Neczliová Zuzana Tereza 02 SC Senec 24.20 6 Miartušová Silvia 03 DELFÍN 24.50 7 Bezdeková Nina 04 NEPTÚN 24.79 8 Waschinová Sarah 05 NEPTÚN

2/H03/ 203 Kategoria: 50 RP zeny Zilina 23.11.2019 10:11
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Virsiková Vanesa 03 ŽRALOK 22.24 2 Hubaèová Hana 04 ŽRALOK 21.68 3 Mrveèková Rebecca 02 DELFÍN 21.32 4 Sopková ¼ubomíra 04 DELFÍN 20.84 5 Chovancová Tereza 04 Hurrican 21.03 6 Ondrušková Nina 05 DELFÍN 21.50 7 Heglasová Simona 04 DELFÍN 21.72 8 OKLEPKOVA Katarina 02 VS ZVOLE 22.47

2/H04/ 204 Kategoria: 50 RP zeny Zilina 23.11.2019 10:13
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 19.88 2 Kušnierová Nina 04 DELFÍN 19.35 3 Bielková Beáta 01 DELFÍN 18.77 4 Suba Sara 04 Hurrican 17.15 5 Gaba¾ová Nina 98 ŽRALOK 18.54 6 Vaneková Violka 02 ŽRALOK 18.91 7 Malinowska Lenka 00 ŽRALOK 19.79 8 Mateašíková Magdaléna 03 ŽRALOK 20.22

MATES Timing & Management www.mates.sk