Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Majstrovstva Slovenskej republiky 2019

Plávanie s plutvami Rýchlostné potápanie Bi-fins

 1/H01/ 101 Kategoria: 50 RP muzi         Bratislava 11.05.2019 9:10
 1/H02/ 102 Kategoria: 50 RP muzi         Bratislava 11.05.2019 9:12
 1/H03/ 103 Kategoria: 50 RP muzi         Bratislava 11.05.2019 9:14
 2/H01/ 201 Kategoria: 50 RP zeny         Bratislava 11.05.2019 9:17
 2/H02/ 202 Kategoria: 50 RP zeny         Bratislava 11.05.2019 9:19
 2/H03/ 203 Kategoria: 50 RP zeny         Bratislava 11.05.2019 9:21
 3/H01/ 301 Kategoria: 1500 PP muzi        Bratislava 11.05.2019 9:29
 4/H01/ 401 Kategoria: 1500 PP zeny        Bratislava 11.05.2019 9:47
 5/H01/ 501 Kategoria: 100 PP muzi        Bratislava 11.05.2019 10:05
 5/H02/ 502 Kategoria: 100 PP muzi        Bratislava 11.05.2019 10:08
 5/H03/ 503 Kategoria: 100 PP muzi        Bratislava 11.05.2019 10:12
 5/H04/ 504 Kategoria: 100 PP muzi        Bratislava 11.05.2019 10:15
 5/H05/ 505 Kategoria: 100 PP muzi        Bratislava 11.05.2019 10:18
 5/H06/ 506 Kategoria: 100 PP muzi        Bratislava 11.05.2019 10:22
 5/H07/ 507 Kategoria: 100 PP muzi        Bratislava 11.05.2019 10:24
 6/H01/ 601 Kategoria: 100 PP zeny        Bratislava 11.05.2019 10:27
 6/H02/ 602 Kategoria: 100 PP zeny        Bratislava 11.05.2019 10:31
 6/H03/ 603 Kategoria: 100 PP zeny        Bratislava 11.05.2019 10:34
 6/H04/ 604 Kategoria: 100 PP zeny        Bratislava 11.05.2019 10:38
 6/H05/ 605 Kategoria: 100 PP zeny        Bratislava 11.05.2019 10:41
 6/H06/ 606 Kategoria: 100 PP zeny        Bratislava 11.05.2019 10:44
 6/H07/ 607 Kategoria: 100 PP zeny        Bratislava 11.05.2019 10:47
 6/H08/ 608 Kategoria: 100 PP zeny        Bratislava 11.05.2019 10:50
 6/H09/ 609 Kategoria: 100 PP zeny        Bratislava 11.05.2019 10:53
 7/H01/ 701 Kategoria: 400 RP muzi        Bratislava 11.05.2019 10:57
 8/H01/ 801 Kategoria: 400 RP zeny        Bratislava 11.05.2019 11:04
 9/H01/ 901 Kategoria: 50 BF muzi         Bratislava 11.05.2019 11:16
 9/H02/ 902 Kategoria: 50 BF muzi         Bratislava 11.05.2019 11:19
 9/H03/ 903 Kategoria: 50 BF muzi         Bratislava 11.05.2019 11:21
 9/H04/ 904 Kategoria: 50 BF muzi         Bratislava 11.05.2019 11:24
 9/H05/ 905 Kategoria: 50 BF muzi         Bratislava 11.05.2019 11:26
 9/H06/ 906 Kategoria: 50 BF muzi         Bratislava 11.05.2019 11:29
 9/H07/ 907 Kategoria: 50 BF muzi         Bratislava 11.05.2019 11:31
 9/H08/ 908 Kategoria: 50 BF muzi         Bratislava 11.05.2019 11:34
 9/H09/ 909 Kategoria: 50 BF muzi         Bratislava 11.05.2019 11:36
10/H01/1001 Kategoria: 50 BF zeny         Bratislava 11.05.2019 11:39
10/H02/1002 Kategoria: 50 BF zeny         Bratislava 11.05.2019 11:41
10/H03/1003 Kategoria: 50 BF zeny         Bratislava 11.05.2019 11:44
10/H04/1004 Kategoria: 50 BF zeny         Bratislava 11.05.2019 11:47
10/H05/1005 Kategoria: 50 BF zeny         Bratislava 11.05.2019 11:49
10/H06/1006 Kategoria: 50 BF zeny         Bratislava 11.05.2019 11:52
10/H07/1007 Kategoria: 50 BF zeny         Bratislava 11.05.2019 11:54
10/H08/1008 Kategoria: 50 BF zeny         Bratislava 11.05.2019 11:57
10/H09/1009 Kategoria: 50 BF zeny         Bratislava 11.05.2019 11:59
10/H10/1010 Kategoria: 50 BF zeny         Bratislava 11.05.2019 12:01
11/H01/1101 Kategoria: 100 RP muzi        Bratislava 11.05.2019 14:00
11/H02/1102 Kategoria: 100 RP muzi        Bratislava 11.05.2019 14:04
12/H01/1201 Kategoria: 100 RP zeny        Bratislava 11.05.2019 14:08
12/H02/1202 Kategoria: 100 RP zeny        Bratislava 11.05.2019 14:12
13/H01/1301 Kategoria: 400 PP muzi        Bratislava 11.05.2019 14:15
13/H02/1302 Kategoria: 400 PP muzi        Bratislava 11.05.2019 14:24
13/H03/1303 Kategoria: 400 PP muzi        Bratislava 11.05.2019 14:33
14/H01/1401 Kategoria: 400 PP zeny        Bratislava 11.05.2019 14:40
14/H02/1402 Kategoria: 400 PP zeny        Bratislava 11.05.2019 14:49
14/H03/1403 Kategoria: 400 PP zeny        Bratislava 11.05.2019 14:57
14/H04/1404 Kategoria: 400 PP zeny        Bratislava 11.05.2019 15:04
15/H01/1501 Kategoria: 50 PP muzi         Bratislava 11.05.2019 15:16
15/H02/1502 Kategoria: 50 PP muzi         Bratislava 11.05.2019 15:18
15/H03/1503 Kategoria: 50 PP muzi         Bratislava 11.05.2019 15:21
15/H04/1504 Kategoria: 50 PP muzi         Bratislava 11.05.2019 15:24
15/H05/1505 Kategoria: 50 PP muzi         Bratislava 11.05.2019 15:26
15/H06/1506 Kategoria: 50 PP muzi         Bratislava 11.05.2019 15:29
15/H07/1507 Kategoria: 50 PP muzi         Bratislava 11.05.2019 15:31
16/H01/1601 Kategoria: 50 PP zeny         Bratislava 11.05.2019 15:33
16/H02/1602 Kategoria: 50 PP zeny         Bratislava 11.05.2019 15:36
16/H03/1603 Kategoria: 50 PP zeny         Bratislava 11.05.2019 15:39
16/H04/1604 Kategoria: 50 PP zeny         Bratislava 11.05.2019 15:41
16/H05/1605 Kategoria: 50 PP zeny         Bratislava 11.05.2019 15:44
16/H06/1606 Kategoria: 50 PP zeny         Bratislava 11.05.2019 15:46
16/H07/1607 Kategoria: 50 PP zeny         Bratislava 11.05.2019 15:49
16/H08/1608 Kategoria: 50 PP zeny         Bratislava 11.05.2019 15:51
16/H09/1609 Kategoria: 50 PP zeny         Bratislava 11.05.2019 15:54
17/H01/1701 Kategoria: 200 BF muzi        Bratislava 11.05.2019 16:01
17/H02/1702 Kategoria: 200 BF muzi        Bratislava 11.05.2019 16:06
17/H03/1703 Kategoria: 200 BF muzi        Bratislava 11.05.2019 16:12
17/H04/1704 Kategoria: 200 BF muzi        Bratislava 11.05.2019 16:17
17/H05/1705 Kategoria: 200 BF muzi        Bratislava 11.05.2019 16:22
17/H06/1706 Kategoria: 200 BF muzi        Bratislava 11.05.2019 16:26
17/H07/1707 Kategoria: 200 BF muzi        Bratislava 11.05.2019 16:30
18/H01/1801 Kategoria: 200 BF zeny        Bratislava 11.05.2019 16:34
18/H02/1802 Kategoria: 200 BF zeny        Bratislava 11.05.2019 16:40
18/H03/1803 Kategoria: 200 BF zeny        Bratislava 11.05.2019 16:45
18/H04/1804 Kategoria: 200 BF zeny        Bratislava 11.05.2019 16:50
18/H05/1805 Kategoria: 200 BF zeny        Bratislava 11.05.2019 16:55
18/H06/1806 Kategoria: 200 BF zeny        Bratislava 11.05.2019 17:00
18/H07/1807 Kategoria: 200 BF zeny        Bratislava 11.05.2019 17:04
21/H01/2101 Kategoria: 200 PP muzi        Bratislava 12.05.2019 9:00
21/H02/2102 Kategoria: 200 PP muzi        Bratislava 12.05.2019 9:05
21/H03/2103 Kategoria: 200 PP muzi        Bratislava 12.05.2019 9:09
22/H01/2201 Kategoria: 200 PP zeny        Bratislava 12.05.2019 9:13
22/H02/2202 Kategoria: 200 PP zeny        Bratislava 12.05.2019 9:19
22/H03/2203 Kategoria: 200 PP zeny        Bratislava 12.05.2019 9:23
22/H04/2204 Kategoria: 200 PP zeny        Bratislava 12.05.2019 9:28
22/H05/2205 Kategoria: 200 PP zeny        Bratislava 12.05.2019 9:32
23/H01/2301 Kategoria: 400 BF muzi        Bratislava 12.05.2019 9:36
23/H02/2302 Kategoria: 400 BF muzi        Bratislava 12.05.2019 9:44
23/H03/2303 Kategoria: 400 BF muzi        Bratislava 12.05.2019 9:53
23/H04/2304 Kategoria: 400 BF muzi        Bratislava 12.05.2019 10:01
23/H05/2305 Kategoria: 400 BF muzi        Bratislava 12.05.2019 10:08
24/H01/2401 Kategoria: 400 BF zeny        Bratislava 12.05.2019 10:14
24/H02/2402 Kategoria: 400 BF zeny        Bratislava 12.05.2019 10:23
24/H03/2403 Kategoria: 400 BF zeny        Bratislava 12.05.2019 10:32
24/H04/2404 Kategoria: 400 BF zeny        Bratislava 12.05.2019 10:41
25/H01/2501 Kategoria: 800 PP muzi        Bratislava 12.05.2019 10:48
26/H01/2601 Kategoria: 800 PP zeny        Bratislava 12.05.2019 11:00
26/H02/2602 Kategoria: 800 PP zeny        Bratislava 12.05.2019 11:13
27/H01/2701 Kategoria: 100 BF muzi        Bratislava 12.05.2019 11:24
27/H02/2702 Kategoria: 100 BF muzi        Bratislava 12.05.2019 11:28
27/H03/2703 Kategoria: 100 BF muzi        Bratislava 12.05.2019 11:31
27/H04/2704 Kategoria: 100 BF muzi        Bratislava 12.05.2019 11:34
27/H05/2705 Kategoria: 100 BF muzi        Bratislava 12.05.2019 11:37
27/H06/2706 Kategoria: 100 BF muzi        Bratislava 12.05.2019 11:40
27/H07/2707 Kategoria: 100 BF muzi        Bratislava 12.05.2019 11:43
28/H01/2801 Kategoria: 100 BF zeny        Bratislava 12.05.2019 11:46
28/H02/2802 Kategoria: 100 BF zeny        Bratislava 12.05.2019 11:49
28/H03/2803 Kategoria: 100 BF zeny        Bratislava 12.05.2019 11:53
28/H04/2804 Kategoria: 100 BF zeny        Bratislava 12.05.2019 11:56
28/H05/2805 Kategoria: 100 BF zeny        Bratislava 12.05.2019 11:59
28/H06/2806 Kategoria: 100 BF zeny        Bratislava 12.05.2019 12:02
28/H07/2807 Kategoria: 100 BF zeny        Bratislava 12.05.2019 12:05
28/H08/2808 Kategoria: 100 BF zeny        Bratislava 12.05.2019 12:08

MATES Timing & Management www.mates.sk