Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Majstrovstva Slovenskej republiky 2019

Plávanie s plutvami Rýchlostné potápanie Bi-fins


6/H08/ 608 Kategoria: 100 PP zeny Bratislava 11.05.2019 10:50 5 Vlčková Kristýna 05 NEMO Zli 48.91

10/H09/1009 Kategoria: 50 BF zeny Bratislava 11.05.2019 11:59 7 Vlčková Kristýna 05 NEMO Zli 25.48

16/H08/1608 Kategoria: 50 PP zeny Bratislava 11.05.2019 15:51 5 Vlčková Kristýna 05 NEMO Zli 21.97

MATES Timing & Management www.mates.sk