Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Majstrovstva Slovenskej republiky 2019

Plávanie s plutvami Rýchlostné potápanie Bi-fins


1/H02/ 102 Kategoria: 50 RP muzi Bratislava 11.05.2019 9:12 2 Hrdina Ondřej 04 CochtanK 19.34 8 Přibyl Petr 03 CochtanK 20.62

1/H03/ 103 Kategoria: 50 RP muzi Bratislava 11.05.2019 9:14 6 Musil David 97 CochtanK 16.94 7 Zedník Vojtěch 03 CochtanK 17.14

2/H02/ 202 Kategoria: 50 RP zeny Bratislava 11.05.2019 9:19 2 Hrašková Romana 03 CochtanK 21.28

5/H07/ 507 Kategoria: 100 PP muzi Bratislava 11.05.2019 10:24 7 Hrdina Ondřej 04 CochtanK 46.33

6/H07/ 607 Kategoria: 100 PP zeny Bratislava 11.05.2019 10:47 5 Přibylová Veronika 06 CochtanK 52.20

6/H08/ 608 Kategoria: 100 PP zeny Bratislava 11.05.2019 10:50 8 Chourová Denisa 04 CochtanK 51.17

6/H09/ 609 Kategoria: 100 PP zeny Bratislava 11.05.2019 10:53 5 Švomová Adéla 02 CochtanK 43.21

8/H01/ 801 Kategoria: 400 RP zeny Bratislava 11.05.2019 11:04 5 Hrašková Romana 03 CochtanK 3,59.02

9/H07/ 907 Kategoria: 50 BF muzi Bratislava 11.05.2019 11:31 5 Přibyl Petr 03 CochtanK 23.88

9/H08/ 908 Kategoria: 50 BF muzi Bratislava 11.05.2019 11:34 4 Zedník Vojtěch 03 CochtanK 22.16

10/H09/1009 Kategoria: 50 BF zeny Bratislava 11.05.2019 11:59 8 Přibylová Veronika 06 CochtanK 26.07

10/H10/1010 Kategoria: 50 BF zeny Bratislava 11.05.2019 12:01 3 Švomová Adéla 02 CochtanK 23.19

11/H02/1102 Kategoria: 100 RP muzi Bratislava 11.05.2019 14:04 3 Hrdina Ondřej 04 CochtanK 47.58 5 Musil David 97 CochtanK 37.17

12/H02/1202 Kategoria: 100 RP zeny Bratislava 11.05.2019 14:12 1 Přibylová Veronika 06 CochtanK 55.32 2 Hrašková Romana 03 CochtanK 50.06

15/H06/1506 Kategoria: 50 PP muzi Bratislava 11.05.2019 15:29 3 Hrdina Ondřej 04 CochtanK 21.77

15/H07/1507 Kategoria: 50 PP muzi Bratislava 11.05.2019 15:31 5 Zedník Vojtěch 03 CochtanK 18.07

16/H07/1607 Kategoria: 50 PP zeny Bratislava 11.05.2019 15:49 1 Přibylová Veronika 06 CochtanK 23.34 7 Chourová Denisa 04 CochtanK 23.12

16/H08/1608 Kategoria: 50 PP zeny Bratislava 11.05.2019 15:51 1 Hrašková Romana 03 CochtanK 22.44

16/H09/1609 Kategoria: 50 PP zeny Bratislava 11.05.2019 15:54 5 Švomová Adéla 02 CochtanK 19.42

17/H06/1706 Kategoria: 200 BF muzi Bratislava 11.05.2019 16:26 5 Přibyl Petr 03 CochtanK 1,58.56

17/H07/1707 Kategoria: 200 BF muzi Bratislava 11.05.2019 16:30 4 Musil David 97 CochtanK 1,42.04 7 Zedník Vojtěch 03 CochtanK 1,49.00

21/H03/2103 Kategoria: 200 PP muzi Bratislava 12.05.2019 9:09 6 Hrdina Ondřej 04 CochtanK 1,43.81

22/H04/2204 Kategoria: 200 PP zeny Bratislava 12.05.2019 9:28 2 Chourová Denisa 04 CochtanK 1,57.64 3 Hrašková Romana 03 CochtanK 1,52.71 7 Přibylová Veronika 06 CochtanK 1,58.87

23/H05/2305 Kategoria: 400 BF muzi Bratislava 12.05.2019 10:08 4 Musil David 97 CochtanK 3,37.88

24/H04/2404 Kategoria: 400 BF zeny Bratislava 12.05.2019 10:41 5 Švomová Adéla 02 CochtanK 4,08.28

25/H01/2501 Kategoria: 800 PP muzi Bratislava 12.05.2019 10:48 5 Hrdina Ondřej 04 CochtanK 8,13.24

27/H06/2706 Kategoria: 100 BF muzi Bratislava 12.05.2019 11:40 1 Přibyl Petr 03 CochtanK 53.66

27/H07/2707 Kategoria: 100 BF muzi Bratislava 12.05.2019 11:43 1 Zedník Vojtěch 03 CochtanK 48.62 6 Musil David 97 CochtanK 46.41

MATES Timing & Management www.mates.sk