Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Majstrovstva Slovenskej republiky 2019

Plávanie s plutvami Rýchlostné potápanie Bi-fins


25/H01/2501 Kategoria: 800 PP muzi Bratislava 12.05.2019 10:48
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
2 Janits Matúš 06 PCP RAK 9,31.72 3 Horský Richard 05 ŽRALOK 8,39.08 4 Rehorovský Oliver 03 ŽRALOK 7,39.59 5 Hrdina Ondřej 04 CochtanK 8,13.24 6 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 9,31.63 7 Balkovský Viliam 07 VS ZVOLE 9,49.71

MATES Timing & Management www.mates.sk