Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Majstrovstva Slovenskej republiky 2019

Plávanie s plutvami Rýchlostné potápanie Bi-fins


8/H01/ 801 Kategoria: 400 RP zeny Bratislava 11.05.2019 11:04
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
3 Kmeková Zuzana 04 VS ZVOLE 4,45.15 4 Malinowska Lenka 00 ŽRALOK 3,43.33 5 Hrašková Romana 03 CochtanK 3,59.02 6 Danková Adéla 05 VS ZVOLE

MATES Timing & Management www.mates.sk