Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Majstrovstva Slovenskej republiky 2019

Plávanie s plutvami Rýchlostné potápanie Bi-fins


7/H01/ 701 Kategoria: 400 RP muzi Bratislava 11.05.2019 10:57
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
3 Rehorovský Oliver 03 ŽRALOK 4 Lobpreis Filip 00 ŽRALOK 3,10.01 5 Stovíček Miroslav 77 NEPTÚN 4,18.43

MATES Timing & Management www.mates.sk