Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Majstrovstva Slovenskej republiky 2019

Plávanie s plutvami Rýchlostné potápanie Bi-fins


4/H01/ 401 Kategoria: 1500 PP zeny Bratislava 11.05.2019 9:47
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Hubačová Hana 04 ŽRALOK 2 Valníčková Nela 04 ŽRALOK 3 Véghová Michaela 01 ŽRALOK 15,47.66 4 Kissová Petra 05 Barakuda 14,57.49 5 Viršíková Vanessa 03 ŽRALOK 15,19.13 6 Kmeková Zuzana 04 VS ZVOLE 7 Danková Adéla 05 VS ZVOLE

MATES Timing & Management www.mates.sk