Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Majstrovstva Slovenskej republiky 2019

Plávanie s plutvami Rýchlostné potápanie Bi-fins


3/H01/ 301 Kategoria: 1500 PP muzi Bratislava 11.05.2019 9:29
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
3 Hupka Filip 06 NEPTÚN 4 Rehorovský Oliver 03 ŽRALOK 14,47.11 5 Horský Richard 05 ŽRALOK 16,13.56 6 Lička Daniel 06 ŽRALOK

MATES Timing & Management www.mates.sk