Zilina 02.03.2019

16 Kategoria: 50 PP zeny B

Najlepsi vykon: 19.96 CHRISTOVOVA Zuzana , Bratislava , 13.06.2009
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Mrveèková Rebecca 02 DELFÍN 22.65 50 22.76 100.5 Vytah
2 OKLEPKOVA Katarin 02 VS ZVOLE 25.11 46 ------
3 Miartušová Silvia 03 DELFÍN 25.30 42 26.31 104.0 Vytah
Chen Ting Ting 02 NEPTÚN DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk