Zilina 02.03.2019

16 Kategoria: 50 PP zeny A

Najlepsi vykon: 18.64 CHRISTOVOVA Zuzana , Lignano , 02.08.2014
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Šimiaková Mirosla 00 DELFÍN 19.93 50 20.25 101.6 Vytah
2 Bielková Beáta 01 DELFÍN 20.16 46 20.71 102.7 Vytah
3 Jurová Klára 01 KSP Olom 21.48 42 23.70 110.3 110

MATES Timing & Management www.mates.sk