Zilina 02.03.2019

14 Kategoria: 100 BF zeny A

Najlepsi vykon: 48.27 HRASKOVA Zuzana , Wroclaw , 07.07.2017
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 50.83 50 48.27 95.0 Vytah
2 Baránková Terézia 01 DELFÍN 1,01.55 46 1,05.90 107.1 Vytah

MATES Timing & Management www.mates.sk