Zilina 02.03.2019

12 Kategoria: 50 RP zeny A

Najlepsi vykon: 17.47 CHRISTOVOVA Zuzana , Kazan , 05.08.2013
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Šimiaková Mirosla 00 DELFÍN 19.05 50 18.84 98.9 Vytah
2 Bielková Beáta 01 DELFÍN 19.35 46 20.36 105.2 Vytah
3 Jurová Klára 01 KSP Olom 20.54 42 21.10 102.7 Vytah

MATES Timing & Management www.mates.sk