Zilina 02.03.2019

10 Kategoria: 50 BF zeny A

Najlepsi vykon: 22.96 HRASKOVA Zuzana , Zilina , 19.05.2018
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 23.45 50 22.96 97.9 Vytah
2 Baránková Terézia 01 DELFÍN 27.74 46 29.74 107.2 Vytah

MATES Timing & Management www.mates.sk