Zilina 02.03.2019

6 Kategoria: 100 PP zeny B

Najlepsi vykon: 43.73 CHRISTOVOVA Zuzana , Belehrad , 14.07.2009
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Mrveèková Rebecca 02 DELFÍN 49.07 50 49.51 100.9 Vytah
2 Miartušová Silvia 03 DELFÍN 55.83 46 57.27 102.6 Vytah
3 OKLEPKOVA Katarin 02 VS ZVOLE 56.00 42 56.64 101.1 Vytah
Chen Ting Ting 02 NEPTÚN DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk