Zilina 02.03.2019

6 Kategoria: 100 PP zeny A

Najlepsi vykon: 42.67 HRASKOVA Zuzana , Wroclaw , 04.07.2017
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Šimiaková Mirosla 00 DELFÍN 44.02 50 43.40 98.6 Vytah
2 Bielková Beáta 01 DELFÍN 45.99 46 45.77 99.5 Vytah
3 Jurová Klára 01 KSP Olom 48.35 42 51.87 107.3 Vytah

MATES Timing & Management www.mates.sk