Klub sportoveho potapania DELFIN Zilina

STARTOVNA LISTINA

3 FINS CUP


12/H01/1201 Kategoria: 50 RP zeny Zilina 02.03.2019 13:44
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
3 Mrveèková Rebecca 02 DELFÍN 22.97 4 Miartušová Silvia 03 DELFÍN 5 Ondrušková Nina 05 DELFÍN

12/H02/1202 Kategoria: 50 RP zeny Zilina 02.03.2019 13:47
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
2 Jurová Klára 01 KSP Olom 21.10 3 Šimiaková Miroslava 00 DELFÍN 18.84 4 Suba Sara 04 Hurrican 17.16 5 Chen Ting Ting 02 NEPTÚN 18.54 6 Bielková Beáta 01 DELFÍN 20.36 7 Chourová Denisa 04 CochtanK 22.65 8 OKLEPKOVA Katarina 02 VS ZVOLE 24.81

MATES Timing & Management www.mates.sk