Klub sportoveho potapania DELFIN Zilina

STARTOVNA LISTINA

3 FINS CUP


2/H01/ 201 Kategoria: 800 PP zeny Zilina 02.03.2019 10:11
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
3 Vosáhlová Ema 07 VS ZVOLE 4 Oklepková Lucia 06 VS ZVOLE 9,36.79 5 Balvínová Daniela 05 CochtanK 10,42.18

2/H02/ 202 Kategoria: 800 PP zeny Zilina 02.03.2019 10:24
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Zajícová Martina 05 FASTFINS 8,54.50 2 Kušnierová Nina 04 DELFÍN 8,09.87 3 Mazalová Klára 05 SuaTabor 7,57.04 4 Padalíková Kateřina 03 FASTFINS 7,53.70 5 Oszkiel Wiktoria 04 Nautilus 7,54.90 6 Kissová Petra 05 Barakuda 7,59.01 7 Danková Adéla 05 VS ZVOLE 8,33.87 8 Maškova Klára 04 CochtanK 9,25.18

MATES Timing & Management www.mates.sk