Zilina 20.05.2018

29 Kategoria: 4x100 PP muzi B

Najlepsi vykon: 2,46.07 CIERNY Ondrej , Berlin , 15.05.2010
# Meno RN Klub

usek

medzicas

cas

B

R

1 Horský Richard 05 ŽRALOK 54.30 54.30 3,54.94 100
Selecký Martin 02 1,00.30 1,54.60
Čapkovič Richard 04 1,03.95 2,58.55
Anderle Šimon 04 56.39 3,54.94

MATES Timing & Management www.mates.sk