Zilina 20.05.2018

24 Kategoria: 200 PP zeny B

Najlepsi vykon: 1,37.47 HRASKOVA Zuzana , Bratislava , 12.11.2016
# Meno RN Klub

T100

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Bielková Beáta 01 DELFÍN 51.29 1,50.40 50 2,10.53 118.2 118
2 Chen Ting Ting 02 NEPTÚN 50.54 1,51.58 46 1,54.13 102.3 Vytah
3 Liptáková Mirosla 01 VS ZVOLE 55.32 1,57.08 42 ------
4 Mrveèková Rebecca 02 DELFÍN 59.54 2,03.85 39 2,06.55 102.2 Vytah

MATES Timing & Management www.mates.sk