Zilina 19.05.2018

6 Kategoria: 100 PP zeny A

Najlepsi vykon: 42.67 HRASKOVA Zuzana , Wroclaw , 04.07.2017
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Jánošková Katarín 98 ŽRALOK 44.47 50 44.29 99.6 Vytah
2 Šimiaková Mirosla 00 DELFÍN 44.96 46 44.67 99.4 Vytah
3 Lázničková Lucia 99 ŽRALOK 45.28 42 46.18 102.0 Vytah
4 Ondrušková Mária 99 DELFÍN 46.88 39 43.54 92.9 Vytah
5 Štaffenová Katarí 97 DELFÍN 49.49 36 48.91 98.8 Vytah
6 Petrikovičová Ver 00 Barakuda 51.27 33 50.63 98.8 Vytah

MATES Timing & Management www.mates.sk