Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Majstrovstva Slovenska

v plavani s plutvami


26/H01/2601 Kategoria: 800 PP zeny Zilina 20.05.2018 10:43
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
3 Oklepková Lucia 06 VS ZVOLE 4 Štaffenová Katarína 97 DELFÍN 5 Kmeková Zuzana 04 VS ZVOLE

26/H02/2602 Kategoria: 800 PP zeny Zilina 20.05.2018 10:55
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Babíková Michaela 01 Barakuda 10,03.29 2 Balážová Romana 05 ŽRALOK 9,12.05 3 Viršíková Vanessa 03 ŽRALOK 8,00.95 4 Jánošková Katarína 98 ŽRALOK 7,14.28 5 Malinowska Lenka 00 ŽRALOK 7,56.46 6 Sopková ¼ubomíra 04 Swim war 8,30.21 7 Kissová Petra 05 Barakuda 9,15.75 8 Danková Adéla 05 VS ZVOLE

MATES Timing & Management www.mates.sk