Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Majstrovstva Slovenska

v plavani s plutvami


22/H01/2201 Kategoria: 400 BF zeny Zilina 20.05.2018 9:31
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
3 Valníčková Nela 04 ŽRALOK 4 Véghová Michaela 01 ŽRALOK 5 Waschinová Sarah 05 NEPTÚN

22/H02/2202 Kategoria: 400 BF zeny Zilina 20.05.2018 9:39
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Černáková Táňa 08 PCP RAK 2 Ondrušková Mária 99 DELFÍN 3 Rajtárová źuboslava P. 05 VS ZVOLE 4 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 5,27.64 5 Varadová Tamara 04 PCP RAK 6,26.46 6 Gebhardtová Viktória 07 ŽRALOK 7 Brilová Alexandra 08 NEPTÚN 8 Senková Katka 08 PCP RAK

22/H03/2203 Kategoria: 400 BF zeny Zilina 20.05.2018 9:48
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 5,24.26 2 Mináčová Victória 03 Swim war 4,39.61 3 Sopková źubomíra 04 Swim war 4,28.31 4 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 3,47.09 5 SIMKOVA Ema 01 Swim war 4,21.08 6 Hubačová Hana 04 ŽRALOK 4,34.47 7 Balážová Romana 05 ŽRALOK 4,57.72 8 Obročníková Viktorka 05 PCP RAK 5,24.85

MATES Timing & Management www.mates.sk