Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Majstrovstva Slovenska

v plavani s plutvami


12/H01/1201 Kategoria: 100 RP zeny Zilina 19.05.2018 15:08
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
3 Sobihardová Natália 03 ŽRALOK 57.92 4 Waschinová Sarah 05 NEPTÚN 5 Danková Adéla 05 VS ZVOLE

12/H02/1202 Kategoria: 100 RP zeny Zilina 19.05.2018 15:12
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
2 Augustínová Adela 03 Barakuda 56.88 3 Vasilová Hana 04 Swim war 52.02 4 Krsjakova Daniela 99 ŽRALOK 43.74 5 Chen Ting Ting 02 NEPTÚN 47.09 6 Hubačová Hana 04 ŽRALOK 52.55 7 Mateašíková Magdaléna 03 ŽRALOK 57.11 8 Bezdeková Nina 04 NEPTÚN 1,10.00

MATES Timing & Management www.mates.sk