Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Majstrovstva Slovenska

v plavani s plutvami


4/H01/ 401 Kategoria: 1500 PP zeny Zilina 19.05.2018 9:40
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
2 Rudnická Erika 04 VS ZVOLE 3 Malinowska Lenka 00 ŽRALOK 15,46.35 4 Jánošková Katarína 98 ŽRALOK 13,52.07 5 Viršíková Vanessa 03 ŽRALOK 15,31.57 6 Balážová Romana 05 ŽRALOK 7 Kissová Petra 05 Barakuda

MATES Timing & Management www.mates.sk