Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

2. kolo - Liga mladeze a Slovensky pohar


16/H01/1601 Kategoria: 100 RP zeny Bratislava 21.04.0208 17:02
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Pistovčáková Karolína 03 NEPTÚN 2 Rudnická Erika 04 VS ZVOLE 3 Bertóková Anikó 03 Barakuda 4 Mateašíková Magdaléna 03 ŽRALOK 5 Sobihardová Natália 03 ŽRALOK

16/H02/1602 Kategoria: 100 RP zeny Bratislava 21.04.0208 17:06
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Viršíková Vanessa 03 ŽRALOK 2 Suba Sara 04 Hurrican 3 Bezdeková Nina 04 NEPTÚN 1,13.03 4 Kmeková Zuzana 04 VS ZVOLE 5 Buranová Juliana 04 Hurrican 6 Heglasová Simona 04 DELFÍN

16/H03/1603 Kategoria: 100 RP zeny Bratislava 21.04.0208 17:11
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Augustínová Adela 03 Barakuda 56.88 2 Hubačová Hana 04 ŽRALOK 52.55 3 Chovancová Tereza 04 Barakuda 51.06 4 Vasilová Hana 04 Swim war 52.02 5 Mináčová Victória 03 Swim war 53.54 6 Kováčová Alexandra 03 NEPTÚN 1,12.59

MATES Timing & Management www.mates.sk