Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

2. kolo - Liga mladeze a Slovensky pohar


12/H01/1201 Kategoria: 50 RP zeny Bratislava 21.04.0208 16:11
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
2 Kušnierová Nina 04 DELFÍN 3 Hálková Sophia 02 DELFÍN 4 Bielková Beáta 01 DELFÍN 5 Rudnická Erika 04 VS ZVOLE

12/H02/1202 Kategoria: 50 RP zeny Bratislava 21.04.0208 16:14
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Liptáková Miroslava 01 VS ZVOLE 2 Hubačová Hana 04 ŽRALOK 3 Kmeková Zuzana 04 VS ZVOLE 4 Suba Sara 04 Hurrican 5 Valníčková Alena 04 ŽRALOK 6 Heglasová Simona 04 DELFÍN

12/H03/1203 Kategoria: 50 RP zeny Bratislava 21.04.0208 16:16
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Bezdeková Nina 04 NEPTÚN 2 Buranová Juliana 04 Hurrican 3 Kováčová Alexandra 03 NEPTÚN 27.97 4 Bakičová Lucia 00 NEPTÚN 28.69 5 Pistovčáková Karolína 03 NEPTÚN 6 Holocsy Szóka Szófia 03 SC Senec

12/H04/1204 Kategoria: 50 RP zeny Bratislava 21.04.0208 16:19
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Kozmerová Saša 00 Barakuda 24.90 2 Chovancová Tereza 04 Barakuda 23.00 3 Mináčová Victória 03 Swim war 22.82 4 Sobihardová Natália 03 ŽRALOK 22.90 5 SIMKOVA Ema 01 Swim war 23.10 6 Mrvečková Rebecca 02 DELFÍN 25.07

12/H05/1205 Kategoria: 50 RP zeny Bratislava 21.04.0208 16:21
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Bertóková Anikó 03 Barakuda 21.21 2 Augustínová Adela 03 Barakuda 21.00 3 Mateašíková Magdaléna 03 ŽRALOK 20.62 4 Vasilová Hana 04 Swim war 20.85 5 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 21.01 6 Viršíková Vanessa 03 ŽRALOK 21.95

12/H06/1206 Kategoria: 50 RP zeny Bratislava 21.04.0208 16:23
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Gabažová Nina 98 ŽRALOK 19.62 2 Šimiaková Miroslava 00 DELFÍN 18.83 3 Krsjakova Daniela 99 ŽRALOK 17.83 4 Jánošková Katarína 98 ŽRALOK 18.47 5 Chen Ting Ting 02 NEPTÚN 19.62 6 Malinowska Lenka 00 ŽRALOK 20.21

MATES Timing & Management www.mates.sk