Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

2. kolo - Liga mladeze a Slovensky pohar


8/H01/ 801 Kategoria: 25 RP zeny Bratislava 21.04.0208 15:04
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Balážová Romana 05 ŽRALOK 2 Vargová Anna 06 ŽRALOK 3 Rajtárová źuboslava P. 05 VS ZVOLE 4 Holecová Natália 06 Hurrican 5 Oklepková Lucia 06 VS ZVOLE 6 Stračárová Petra 05 Hurrican

8/H02/ 802 Kategoria: 25 RP zeny Bratislava 21.04.0208 15:08
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Blažeková Barbora 06 VS ZVOLE 2 Plevková Lea 05 Hurrican 3 Danková Adéla 05 VS ZVOLE 4 Gabažová Tina 06 ŽRALOK 5 Slišková Alexandra 06 Hurrican 6 Hanzelyová Ema 06 SC Senec

8/H03/ 803 Kategoria: 25 RP zeny Bratislava 21.04.0208 15:12
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Lacsková Vanesa 06 SC Senec 2 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 15.67 3 Kissová Petra 05 Barakuda 11.32 4 Waschinová Sarah 05 NEPTÚN 12.14 5 Halajová Bianka 05 DELFÍN 6 Bandžuchová Veronika 05 PCP RAK

MATES Timing & Management www.mates.sk