Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

2. kolo - Liga mladeze a Slovensky pohar


6/H01/ 601 Kategoria: 400 RP zeny Bratislava 21.04.0208 14:38
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
2 Chen Ting Ting 02 NEPTÚN 4,44.51 3 Jánošková Katarína 98 ŽRALOK 3,30.84 4 Malinowska Lenka 00 ŽRALOK 4,03.82 5 Bakičová Lucia 00 NEPTÚN

MATES Timing & Management www.mates.sk