Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

2. kolo - Liga mladeze a Slovensky pohar


4/H01/ 401 Kategoria: 400 BF zeny Bratislava 21.04.0208 14:17
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Kozmerová Saša 00 Barakuda 2 Hálková Sophia 02 DELFÍN 3 Bakièová Lucia 00 NEPTÚN 4 Gaba¾ová Nina 98 ŽRALOK 5 Krsjakova Daniela 99 ŽRALOK 6 Liptáková Miroslava 01 VS ZVOLE

4/H02/ 402 Kategoria: 400 BF zeny Bratislava 21.04.0208 14:24
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Šimiaková Miroslava 00 DELFÍN 2 Mrveèková Rebecca 02 DELFÍN 4,40.30 3 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 3,47.09 4 SIMKOVA Ema 01 Swim war 4,26.09 5 Bielková Beáta 01 DELFÍN 5,07.91 6 Chen Ting Ting 02 NEPTÚN

MATES Timing & Management www.mates.sk