Zilina 03.02.2018

4 Kategoria: 50 PP zeny C

Najlepsi vykon: 20.10 KRSJAKOVA Daniela , Bratislava , 15.06.2013
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Chovancová Tereza 04 Barakuda 21.91 50 22.13 101.0 Vytah
2 Vasilová Hana 04 Swim war 22.35 46 20.04 89.7 Vytah
3 Bertóková Anikó 03 Barakuda 22.95 42 22.56 98.3 Vytah
4 Mateašíková Magda 03 ŽRALOK 23.28 39 23.32 100.2 Vytah
5 Augustínová Adela 03 Barakuda 23.45 36 23.68 101.0 Vytah
6 Sopková ¼ubomíra 04 Swim war 24.11 33 . 4 0.2 0
7 Sobihardová Natál 03 ŽRALOK 24.20 30 24.79 102.4 Vytah
8 Holocsy Szóka Szó 03 SC Senec 24.25 27 ------
9 Mináèová Victória 03 Swim war 24.56 24 24.46 99.6 Vytah
10 Heglasová Simona 04 DELFÍN 25.41 22 25.42 100.0 Vytah
11 Miartušová Silvia 03 DELFÍN 27.11 20 26.69 98.5 Vytah
12 Kováèová Alexandr 03 NEPTÚN 27.29 18 28.22 103.4 Vytah
13 Valníèková Alena 04 ŽRALOK 28.14 16 28.38 100.9 Vytah
14 Washinová Rebecca 03 SC Senec 29.85 14 31.05 104.0 Vytah
15 Varadová Tamara 04 PCP RAK 32.34 12 35.48 109.7 Vytah
16 Valníèková Nela 04 ŽRALOK 32.50 33.52 103.1 Vytah
Kopllová Ema 03 DELFÍN DSQ
Viršíková Vanessa 03 ŽRALOK DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk