Zilina 03.02.2018

4 Kategoria: 50 PP zeny A

Najlepsi vykon: 18.64 CHRISTOVOVA Zuzana , Lignano , 02.08.2014
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Jánošková Katarín 98 ŽRALOK 20.06 50 ------
2 Ondrušková Mária 99 DELFÍN 20.39 46 19.57 96.0 Vytah
3 Šimiaková Mirosla 00 DELFÍN 20.65 42 20.03 97.0 Vytah
4 Láznièková Lucia 99 ŽRALOK 20.69 39 20.85 100.8 Vytah
5 Gaba¾ová Nina 98 ŽRALOK 20.84 36 20.14 96.6 Vytah
6 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 21.53 33 21.11 98.0 Vytah
7 Malinowska Paula 98 ŽRALOK 22.29 22.73 102.0 Vytah
8 Štaffenová Katarí 97 DELFÍN 22.59 30 22.51 99.6 Vytah
9 Malinowska Lenka 00 ŽRALOK 23.55 23.92 101.6 Vytah
10 Dobroòová Soòa 99 DELFÍN 25.60 ------
11 Lobpreisová Sophi 99 ŽRALOK 26.69 26.21 98.2 Vytah

MATES Timing & Management www.mates.sk