Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

1. kolo - Liga mladeze a Slovensky pohar


10/H01/1001 Kategoria: 200 PP zeny Zilina 03.02.2018 14:06
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Halajová Bianka 05 DELFÍN 2 Fodorová Kristína 09 ŽRALOK 3 Szabóová Romana 09 SC Senec 4 Hanzelyová Ema 06 SC Senec 2,42.46 5 Michvociková źuba 09 ŽRALOK 2,58.89 6 Pecníková Jana 09 ŽRALOK 7 Michvociková Emília 10 ŽRALOK

10/H02/1002 Kategoria: 200 PP zeny Zilina 03.02.2018 14:11
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 2,32.66 2 Ondrušková Nina 05 DELFÍN 2,27.72 3 Lacsková Vanesa 06 SC Senec 2,20.45 4 Balážová Romana 05 ŽRALOK 2,08.23 5 Kissová Petra 05 Barakuda 2,14.15 6 Gabažová Tina 06 ŽRALOK 2,27.71 7 Vargová Anna 06 ŽRALOK 2,29.28 8 Pecníková Tereza 06 ŽRALOK 2,33.10

MATES Timing & Management www.mates.sk