Výkonnostné limity pre účasť na vrcholných podujatiach na rok 2002

 

 

                                 Majstrovstvá Európy  juniorov v plávaní s plutvami

                                                       Poľsko - Debice

 

 

Disciplína

                Juniori                           

 

           Juniorky

 

 

         A

             B

          A

          B

         50 AP

   0:17,70

   0:18,20

    0:20,20

     0:20,90

       100 RP

   0:40,50

   0:42,50

    0:46,50

     0:48,50

       400 RP

   3:22,00

   3:30,00

    3:45,00

     3:50,00

       800 RP

   7:15,00

   7:40,00

    7:50,00

     8:05,00

 

 

 

 

 

        50 PP

   0:19,20

   0:20,00

   0:21.60

     0:22,00

      100 PP

   0:43,00

   0:44,00

   0:47,00

     0:48,00

      200 PP

   1:35,50

   1:38,00

   1:45,00

     1:47,00

      400 PP

   3:25,00

   3:35,00

   3:45,00

     3:52,00

      800 PP

   7:15,00

   7:25,00

   7:50,00

     8:00,00

    1500 PP

 14:10,00

 14:30,00

 15:10,00

   15:30,00

4 x 100 PP

   2:48,00

   2:57,00

   3:10,00

     3:20,00

4 x 200 PP

   6:20,00

   6:40,00

   7:00,00

     7:20,00

 

-    Časy A - limitov u jednotlivcov zodpovedajú účasti vo finále - umiestnenie do 8  

miesta.

-        Pri zaplávaní dvoch A - limitov si pretekár zabezpečuje účasť na ME J pri vlastnom zabezpečení finančných prostriedkov.

      -    Časy A - limitov štafiet zodpovedajú medailovému umiestneniu do 3 miesta.

      -    Posledný pretek na zaplávanie limitov sú Majstrovstvá SR PP.

 

 

Vydal: ŠV ZPS

V Bratislave 26. 01. 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Výkonnostné limity pre účasť na vrcholných podujatiach na rok 2002

 

 

 

                             Majstrovstvá sveta seniorov v plávaní s plutvami

                                                 Grécko - Petras

 

 

 

   Disciplína

         Muži

                             

       Ženy

 

 

          A

           B

            A

            B

       50 AP

    0:16,40

   0:17,00

    0:19,30

    0:20,30

     100 RP

    0:37,50

   0:38,50

    0:43,00

    0:46,00

     400 RP

    3:05,00

   3:15,00

    3:30,00

    3:45,00

     800 RP

    6:35,00

   6:50,00

    7:30,00

    7:50,00

 

 

 

 

 

       50 PP

    0:18,00

    0:18,80

    0:21,30

    0:22,00

     100 PP

    0:40,00

    0:41,00

    0:46,50

    0:47,50

     200 PP

    1:30,00

    1:34,00

    1:42,50

    1:45,50

     400 PP

    3:18,00

    3:22,00

    3:38,00

    3:45,00

     800 PP

    6:55,00

    7:05,00

    7:35,00

    7:55,00

   1500 PP

  13:15,00

  13:55,00

  14:40,00

  15:10,00

4 x 100 PP

    2:35,00

    2:45,00

    3:05,00

    3:15,00

4 x 200 PP

    6:00,00

    6:25,25

    6:50,00

    7:15,00

 

-        Časy A - limitov u jednotlivcov zodpovedajú účasti vo finále - umiestnenie do 8 miesta.

-        Časy B - limitov u jednotlivcov zodpovedajú umiestneniu do 15 miesta.

-        Pri zaplávaní dvoch A - limitov si pretekár zabezpečuje účasť na MS.

-        Pri zaplávaní dvoch B - limitov, o účasti pretekára rozhodne Športový výbor.

-        Časy A - limitov štafiet zodpovedajú medailovému umiestneniu do 3 miesta.

-        Časy B - limitov štafiet zodpovedajú umiestneniu do 10 miesta.

-        Štafeta, ktorá zapláva A - limit si zabezpečuje účasť na MS.

 

 

 

Vydal: ŠV ZPS

V Bratislave 26. 01. 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Výkonnostné triedy

             Výkonnostné triedy pre zaradenie do Centra talentovanej mládeže

Kategória B                Dievčatá                                           Chlapci

Discipl.    

 I VT

  II VT

 III VT

 

  I VT

  II VT

 III VT

     50 PP

       22,60

         23,40

      24,50

 

       19,50

       20,20

       21,70

   100 PP

       51,50

         54,00

      56,20   

 

       42,50

       43,50

       46,00

   200 PP

    1:50,50 

      1:54,00 

   1:58,80

 

    1:42,80

    1:44,80

    1:49,50

   400 PP

    3:58,00

      4:05,50

   4:15,00

 

    3:40,00

    3:45,00

    3:50,00

   800 PP

    8:00,00

      8:30,50

   8:58,50

 

    7:51,60

    8:06,80

    8:14,60

1 500 PP

  16:48,80

    17:10,00

 17:50,50

 

  14:50,00

  15:25,80

  16:00,00

    50 RP

       21,50

         22,80

      24,30

 

       19,50

       20,50

       22,00

  100 RP 

       50,60

         53,60

      55,50

 

       43,20

       44,50

       45,80

  400 RP

    4:10,00

      4:22,10

   4:30,00

 

    3:40,40 

    3:47,20

    3:50,80

  800 RP

    8:41,00

      9:50,00

  10:20,00

 

    7:48,00

    8:10,30

    8:22,80

Kategória C                  Dievčatá                                     Chlapci

Discipl.      

  I VT

  II VT

  III VT

 

   I VT

  II VT

  III VT

     50 PP    

       24,50

         26,50

       27,60

 

      21,70

       22,80

       23,70

   100 PP

       56,20

         58,30

       59,10

 

      46,00

       47,50

       48,50

   200 PP

    1:58,80

      2:08,50

    2:15,00 

 

   1:49,50

    1:51,05

    1:53,50

   400 PP

    4:15,00

      4:25,00

    4:38,00

 

   3:50,00

    4:00,50

    4:10,00

   800 PP

    8:58,50

      9:20,00

  10:00,00

 

   8:14,60

    8:32,40

    8:40,00

1 500 PP

  17:50,50

    18:30,60

  19:10,50

 

 16:00,00

  16:30,00

  16:50,00

    50 RP

       24,30

         26,00

       27,10

 

      22,00

       22,50

       23,50

  100 RP

       55,50

      1:03,60    

    1:05,80

 

      45,80

       49,80

       54,50

  400 RP

    4:30,00

      4:53,80

    5:10,00

 

   3:50,80

    4:15,50

    4:30,20

  800 RP

    9:35,00

    10:20,00

  10:40,00

 

   8:22,80

    8:55,40

    9:20,00

Kategória D                 Dievčatá                                            Chlapci

Discipl.

  I VT

 II VT

  III VT

 

  I VT

  II VT

  III VT

     50 PP

       27,50

         28,50

       29,80

 

      23,70

       26,50

       29,60

   100 PP

       59,10

      1:02,00

    1:05,00

 

      48,50

       50,50

       55,50

   200 PP

    2:15,00

      2:19,50

    2:28,60

 

   1:53,50

    2:06,00

    2:15,00

   400 PP

    4:38,00

      4:50,00

    5:05,00

 

   4:10,00

    4:19,50

    4:50,00

   800 PP

  10:00,00

    10:10,00

  10:18,40

 

   8:40,00

    8:55,50

    9:15,00

1 500 PP

  19:10,50

    19:30,50

  19:50,00

 

 16:50,00

  17:20,00

  18:30,00

    25 RP

         9,80

         10,30

       10,80

 

        9,20

         9,80

       10,80

  100 RP

    1:05,80

      1:12,50

    1:18,00

 

      49,80

       55,00 

    1:05,00

  400 RP

    5:10,00

      5:25,00

    5:32,00

 

   4:15,50

    4:30,60

    5:00,00

  800 RP

  10:40,00

    11:30,00

  12:00,00

 

   8:55,40

    9:42,00

  10:58,40

 

Kategória E               Dievčatá                                               Chlapci

Discipl.

  I VT

  II VT

  III VT

 

  I VT

 II VT

 III VT

     50 PP

       29,80

         30,50

       32,50

 

      29,60

      30,40

       32,00

   100 PP

    1:05,00  

      1:08,00

    1:22,60

 

      55,50

    1:05,60

    1:12,00

   200 PP

    2:28,60

      2:30,50

    2:50,18

 

   2:15,00

    2:27,00

    2:40,50

   400 PP

    5:05,00

      5:20,00

    5:30,00

 

   4:50,50

    5:15,50

    5:28,40

   800 PP

  10:18,40

    10:48,00

  11:10,10

 

   9:15,00

  10:00,00

  10:30,00

    15 RP

         7,00

           8,20

         8,80

 

        6,50

         7,00

         7,80

         

 

Kategória A                       Ženy                                                       Muži                             

Discipl.

  M T

  I VT

  II VT

  III VT

  M T

  I VT

  II VT

  III VT

     50 PP

    21,00

   21,80

  22,60

  23,40

  18,00

   18,60

  19,20

  20,00

   100 PP

    46,70

   48,60

  49,40

   50,30

  40,40

   41,80

   42,60

   43,30

   200 PP

  1:43,50   

  1:45,80

  1:48,00

  1:50,50

  1:32,00

  1:36,40

  1:37,80

  1:40,40

   400 PP

  3:40,00

 3:47,20

  3:53,60

  4:00,00

  3:17,00

  3:23,70   

  3:34,20

  3:40,80

   800 PP

  7:40,00

 7:59,60

  8:04,20

  8:25,80

  6:55,00

  7:12,00

  7:34,60

  7:51,60

1 500 PP 

15:05,00

15:25,60

16:00,00

16:48,80

13:20,00

13:27,00

13.32,00

14:50,80

    50 RP

     19,50

     20,40

     20,80

     21,30

     16,50

     17,30

     18,20

     19,00

  100 RP

     44,50

    46,00

     47,60

    50,60

     37,00

     38,60

     40,00

     43,20

  400 RP

  3:37,00

  3:48,60

  3:54,70

  4:10,00

  3:15,00

  3:21,60

  3:32,80

  3:40,40

  800 RP

  7:35,00

  7:37,80

  8:12,30

  8:41,30    

  6:55,00

  7:19,80

 7: 33,50

  7:40,00