Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Finale - Liga mladeze a Slovenska liga 2018

v plutvovom plavani a rychlostnom plavani pod vodou


1/H02/ 102 Kategoria: 50 PP muzi Sala 17.11.2018 10:02 6 Dúžek Kristian 05 VS ZVOLE

1/H04/ 104 Kategoria: 50 PP muzi Sala 17.11.2018 10:08 6 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 35.19

1/H05/ 105 Kategoria: 50 PP muzi Sala 17.11.2018 10:11 6 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 32.32

1/H06/ 106 Kategoria: 50 PP muzi Sala 17.11.2018 10:13 7 Beer Tomᚠ07 VS ZVOLE 28.71

1/H07/ 107 Kategoria: 50 PP muzi Sala 17.11.2018 10:16 1 Balkovský Viliam 07 VS ZVOLE 26.37 4 Matej Nicolas 05 VS ZVOLE 23.11

2/H02/ 202 Kategoria: 50 PP zeny Sala 17.11.2018 10:21 8 Debnárová Katarína 08 VS ZVOLE

2/H03/ 203 Kategoria: 50 PP zeny Sala 17.11.2018 10:24 2 Veselá Kristína 06 VS ZVOLE 4 Bohmerová Sofia Lujza 06 VS ZVOLE

2/H04/ 204 Kategoria: 50 PP zeny Sala 17.11.2018 10:27 5 Tischlerová Laura 10 VS ZVOLE 43.89

2/H05/ 205 Kategoria: 50 PP zeny Sala 17.11.2018 10:30 1 Handlovská Pavlína 09 VS ZVOLE 42.54 3 Garajová Ema 09 VS ZVOLE 39.07 4 Čipková Alexandra 07 VS ZVOLE 37.53

2/H06/ 206 Kategoria: 50 PP zeny Sala 17.11.2018 10:33 1 Diaz Švihlíková Vera 08 VS ZVOLE 37.24

2/H07/ 207 Kategoria: 50 PP zeny Sala 17.11.2018 10:36 2 Kminiaková Lea 07 VS ZVOLE 32.94

2/H10/ 210 Kategoria: 50 PP zeny Sala 17.11.2018 10:43 5 Danková Adéla 05 VS ZVOLE 22.95 6 Oklepková Lucia 06 VS ZVOLE 23.86

3/H02/ 302 Kategoria: 50 RP muzi Sala 17.11.2018 10:48 8 Kminiak Adam 01 VS ZVOLE

3/H04/ 304 Kategoria: 50 RP muzi Sala 17.11.2018 10:53 7 Matej Dominik 03 VS ZVOLE 18.23

4/H02/ 402 Kategoria: 50 RP zeny Sala 17.11.2018 10:58 3 Kmeková Zuzana 04 VS ZVOLE 23.38

4/H03/ 403 Kategoria: 50 RP zeny Sala 17.11.2018 11:00 6 Liptáková Miroslava 01 VS ZVOLE 22.01

5/H02/ 502 Kategoria: 200 PP muzi Sala 17.11.2018 12:10 2 Kminiak Adam 01 VS ZVOLE 3 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 7 Beer Tomᚠ07 VS ZVOLE

5/H03/ 503 Kategoria: 200 PP muzi Sala 17.11.2018 12:16 2 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE

5/H04/ 504 Kategoria: 200 PP muzi Sala 17.11.2018 12:21 4 Balkovský Viliam 07 VS ZVOLE 2,19.63

6/H01/ 601 Kategoria: 200 PP zeny Sala 17.11.2018 12:30 3 Kminiaková Lea 07 VS ZVOLE

6/H02/ 602 Kategoria: 200 PP zeny Sala 17.11.2018 12:35 3 Handlovská Pavlína 09 VS ZVOLE 6 Tischlerová Laura 10 VS ZVOLE 7 Garajová Ema 09 VS ZVOLE

6/H03/ 603 Kategoria: 200 PP zeny Sala 17.11.2018 12:41 2 Diaz Švihlíková Vera 08 VS ZVOLE

6/H04/ 604 Kategoria: 200 PP zeny Sala 17.11.2018 12:46 2 Čipková Alexandra 07 VS ZVOLE 5 Debnárová Katarína 08 VS ZVOLE

6/H08/ 608 Kategoria: 200 PP zeny Sala 17.11.2018 13:07 7 Liptáková Miroslava 01 VS ZVOLE 1,57.08

7/H01/ 701 Kategoria: 100 PP muzi Sala 17.11.2018 13:11 3 Matej Dominik 03 VS ZVOLE 5 Dúžek Kristian 05 VS ZVOLE

7/H04/ 704 Kategoria: 100 PP muzi Sala 17.11.2018 13:20 3 Matej Nicolas 05 VS ZVOLE 52.79

8/H01/ 801 Kategoria: 100 PP zeny Sala 17.11.2018 13:26 5 Veselá Kristína 06 VS ZVOLE 8 Bohmerová Sofia Lujza 06 VS ZVOLE

8/H04/ 804 Kategoria: 100 PP zeny Sala 17.11.2018 13:36 2 Oklepková Lucia 06 VS ZVOLE 53.40 4 Danková Adéla 05 VS ZVOLE 51.02 8 Kmeková Zuzana 04 VS ZVOLE 54.00

9/H02/ 902 Kategoria: 100 BF muzi Sala 17.11.2018 13:45 4 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 1,18.02

10/H01/1001 Kategoria: 100 BF zeny Sala 17.11.2018 13:48 4 Tischlerová Laura 10 VS ZVOLE 1,40.42

10/H02/1002 Kategoria: 100 BF zeny Sala 17.11.2018 13:52 7 Garajová Ema 09 VS ZVOLE 1,27.67 8 Handlovská Pavlína 09 VS ZVOLE 1,35.96

11/H01/1101 Kategoria: 400 PP muzi Sala 17.11.2018 13:56 2 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 5 Beer Tomᚠ07 VS ZVOLE

11/H02/1102 Kategoria: 400 PP muzi Sala 17.11.2018 14:05 4 Balkovský Viliam 07 VS ZVOLE 4,56.13

12/H02/1202 Kategoria: 400 PP zeny Sala 17.11.2018 14:23 7 Čipková Alexandra 07 VS ZVOLE

12/H03/1203 Kategoria: 400 PP zeny Sala 17.11.2018 14:33 2 Debnárová Katarína 08 VS ZVOLE 7 Diaz Švihlíková Vera 08 VS ZVOLE

12/H04/1204 Kategoria: 400 PP zeny Sala 17.11.2018 14:44 6 Kminiaková Lea 07 VS ZVOLE 5,51.57

13/H01/1301 Kategoria: 800 PP muzi Sala 17.11.2018 14:52 4 Matej Nicolas 05 VS ZVOLE

13/H02/1302 Kategoria: 800 PP muzi Sala 17.11.2018 15:08 1 Matej Dominik 03 VS ZVOLE 8 Dúžek Kristian 05 VS ZVOLE

13/H04/1304 Kategoria: 800 PP muzi Sala 17.11.2018 15:39 8 Kminiak Adam 01 VS ZVOLE

14/H01/1401 Kategoria: 800 PP zeny Sala 17.11.2018 16:17 3 Veselá Kristína 06 VS ZVOLE

14/H03/1403 Kategoria: 800 PP zeny Sala 17.11.2018 16:45 3 Liptáková Miroslava 01 VS ZVOLE 4 Bohmerová Sofia Lujza 06 VS ZVOLE

14/H05/1405 Kategoria: 800 PP zeny Sala 17.11.2018 17:13 4 Danková Adéla 05 VS ZVOLE 9,05.88 5 Kmeková Zuzana 04 VS ZVOLE 9,13.58 8 Oklepková Lucia 06 VS ZVOLE 10,32.44

MATES Timing & Management www.mates.sk