Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

Finale - Liga mladeze a Slovenska liga 2018

v plutvovom plavani a rychlostnom plavani pod vodou


14/H01/1401 Kategoria: 800 PP zeny Sala 17.11.2018 16:17
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
3 Veselá Kristína 06 VS ZVOLE 4 Halajová Bianka 05 DELFÍN 5 Bielková Beáta 01 DELFÍN

14/H02/1402 Kategoria: 800 PP zeny Sala 17.11.2018 16:31
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Tok Eszter 06 Hurrican 2 Heglasová Simona 04 DELFÍN 3 Suba Sara 04 Hurrican 4 Buranová Juliana 04 Hurrican 5 Hanzelyová Ema 06 SC Senec 6 Lacsková Vanesa 06 SC Senec 7 DUCHAJOVA Veronika 05 SC Senec 8 Hrašková Zuzana 99 Barakuda

14/H03/1403 Kategoria: 800 PP zeny Sala 17.11.2018 16:45
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Lobpreisová Sophia 99 ŽRALOK 2 Baránková Terézia 01 DELFÍN 3 Liptáková Miroslava 01 VS ZVOLE 4 Bohmerová Sofia Lujza 06 VS ZVOLE 5 Vargová Anna 06 ŽRALOK 6 Kubáòová Miriam 04 DELFÍN 7 VANEKOVA Violka 02 ŽRALOK 8 Sobihardová Natália 03 ŽRALOK

14/H04/1404 Kategoria: 800 PP zeny Sala 17.11.2018 16:59
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Slišková Alexandra 06 Hurrican 2 Èintalanová Barbora 06 SC Senec 3 Zlatošová Katarína 05 Hurrican 12,07.44 4 Obroèníková Viktorka 05 PCP RAK 11,21.98 5 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 11,44.20 6 Ondrušková Nina 05 DELFÍN 7 Szercselová Dóra 05 Barakuda 8 Valníèková Nela 04 ŽRALOK

14/H05/1405 Kategoria: 800 PP zeny Sala 17.11.2018 17:13
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Miartušová Silvia 03 DELFÍN 10,05.91 2 Augustínová Adela 03 Barakuda 9,31.74 3 Hubaèová Hana 04 ŽRALOK 9,15.32 4 Danková Adéla 05 VS ZVOLE 9,05.88 5 Kmeková Zuzana 04 VS ZVOLE 9,13.58 6 Mateašíková Magdaléna 03 ŽRALOK 9,19.30 7 Mrveèková Rebecca 02 DELFÍN 9,54.83 8 Oklepková Lucia 06 VS ZVOLE 10,32.44

14/H06/1406 Kategoria: 800 PP zeny Sala 17.11.2018 17:26
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Mináèová Victória 03 Swim war 9,01.71 2 Sopková ¼ubomíra 04 Swim war 8,30.21 3 Viršíková Vanessa 03 ŽRALOK 7,59.99 4 Véghová Michaela 01 ŽRALOK 7,44.22 5 Malinowska Lenka 00 ŽRALOK 7,56.46 6 Kissová Petra 05 Barakuda 8,22.96 7 Kušnierová Nina 04 DELFÍN 8,56.97 8 Balážová Romana 05 ŽRALOK 9,01.90

MATES Timing & Management www.mates.sk