Zilina 03.02.2018

12 Kategoria: 400 PP zeny A

Najlepsi vykon: 3,24.68 JANOSKOVA Katarina , Wroclaw , 04.07.2017
# Meno RN Klub

T100

T200

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Jánošková Katarín 98 ŽRALOK 50.35 1,45.50 3,33.68 50 3,24.68 95.8 Vytah
2 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 50.86 1,45.46 3,35.81 46 3,30.59 97.6 Vytah
3 Šimiaková Mirosla 00 DELFÍN 54.65 1,54.33 3,53.68 42 3,48.27 97.7 Vytah
4 Malinowska Lenka 00 ŽRALOK 53.85 1,54.53 3,58.57 39 3,53.80 98.0 Vytah
5 Štaffenová Katarí 97 DELFÍN 56.37 1,59.14 4,02.12 36 ------
6 Láznièková Lucia 99 ŽRALOK 59.24 2,06.78 4,21.29 33 ------
Gaba¾ová Nina 98 ŽRALOK DSQ
Malinowska Paula 98 ŽRALOK DSQ
Lobpreisová Sophi 99 ŽRALOK DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk