Zvaz potapacov Slovenska

STARTOVNA LISTINA

1. kolo - Liga mladeze a Slovensky pohar


8/H01/ 801 Kategoria: 100 BF zeny Zilina 03.02.2018 13:23
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
2 Gilbert Tamara 08 SC Senec 3 Pecníková Tereza 06 ŽRALOK 4 Chovancová Tereza 04 Barakuda 5 Dobroòová Soòa 99 DELFÍN 6 Halajová Bianka 05 DELFÍN 7 Láznièková Lucia 99 ŽRALOK

8/H02/ 802 Kategoria: 100 BF zeny Zilina 03.02.2018 13:27
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Holocsy Szóka Szófia 03 SC Senec 2 Brilová Alexandra 08 NEPTÚN 3 Kissová Petra 05 Barakuda 4 Senková Katka 08 PCP RAK 1,37.25 5 Szabóová Romana 09 SC Senec 2,06.45 6 Michvociková Emília 10 ŽRALOK 7 Pokorná Simona 08 SC Senec 8 Schwartzová Timea 08 SC Senec

8/H03/ 803 Kategoria: 100 BF zeny Zilina 03.02.2018 13:31
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Pivková Lenka 08 SC Senec 1,27.74 2 Varadová Tamara 04 PCP RAK 1,22.17 3 Hegyiová Nella 07 SC Senec 1,18.32 4 Michvociková ¼uba 09 ŽRALOK 1,16.57 5 Washinová Rebecca 03 SC Senec 1,17.28 6 Pecníková Jana 09 ŽRALOK 1,20.30 7 Fodorová Kristína 09 ŽRALOK 1,27.42 8 Èernáková Táòa 08 PCP RAK 1,36.69

8/H04/ 804 Kategoria: 100 BF zeny Zilina 03.02.2018 13:35
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Štalmachová Nina 07 DELFÍN 1,15.98 2 Lorinczová Viktória 07 ŽRALOK 1,14.76 3 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 1,10.51 4 Hanzelyová Ema 06 SC Senec 1,09.63 5 Kováèová Alexandra 03 NEPTÚN 1,09.84 6 Vargová Anna 06 ŽRALOK 1,13.54 7 Valníèková Nela 04 ŽRALOK 1,15.77 8 Gebhardtová Viktória 07 ŽRALOK 1,16.24

8/H05/ 805 Kategoria: 100 BF zeny Zilina 03.02.2018 13:38
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Babíková Michaela 01 Barakuda 1,07.86 2 Lacsková Vanesa 06 SC Senec 1,04.60 3 Malinowska Lenka 00 ŽRALOK 1,04.35 4 Miartušová Silvia 03 DELFÍN 1,03.62 5 Waschinová Sarah 05 SC Senec 1,04.26 6 Kopllová Ema 03 DELFÍN 1,04.38 7 Hálková Sophia 02 DELFÍN 1,06.10 8 Gaba¾ová Tina 06 ŽRALOK 1,09.44

8/H06/ 806 Kategoria: 100 BF zeny Zilina 03.02.2018 13:41
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Balážová Romana 05 ŽRALOK 1,03.10 2 Sobihardová Natália 03 ŽRALOK 1,02.52 3 Viršíková Vanessa 03 ŽRALOK 1,01.95 4 Augustínová Adela 03 Barakuda 1,00.62 5 Mateašíková Magdaléna 03 ŽRALOK 1,00.63 6 Bielková Beáta 01 DELFÍN 1,02.19 7 Ondrušková Nina 05 DELFÍN 1,02.92 8 Valníèková Alena 04 ŽRALOK 1,03.13

8/H07/ 807 Kategoria: 100 BF zeny Zilina 03.02.2018 13:44
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Heglasová Simona 04 DELFÍN 59.33 2 Mrveèková Rebecca 02 DELFÍN 58.74 3 Sopková ¼ubomíra 04 Swim war 58.00 4 Lobpreisová Sophia 99 ŽRALOK 55.91 5 Malinowska Paula 98 ŽRALOK 56.90 6 Chen Ting Ting 02 NEPTÚN 58.21 7 Véghová Michaela 01 ŽRALOK 59.23 8 Mináèová Victória 03 Swim war 59.34

8/H08/ 808 Kategoria: 100 BF zeny Zilina 03.02.2018 13:47
Draha Meno RN Klub cas nasadenia
1 Štaffenová Katarína 97 DELFÍN 55.43 2 Šimiaková Miroslava 00 DELFÍN 53.46 3 Jánošková Katarína 98 ŽRALOK 51.74 4 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 48.27 5 Gaba¾ová Nina 98 ŽRALOK 49.61 6 Ondrušková Mária 99 DELFÍN 53.21 7 Vasilová Hana 04 Swim war 54.73 8 Bertóková Anikó 03 Barakuda 55.84

MATES Timing & Management www.mates.sk